Vergoeding uitvaartdiensten

De Bleekgemeente is na de wijkgemeente van de Grote Kerk de oudste wijkgemeente van Almelo wat betreft de leeftijdsopbouw. Dit betekent dat per jaar relatief veel uitvaartdiensten verzorgd moeten worden. Omdat de Bleekgemeente een pastorale formatie heeft voor predikant en pastoraal werker van 0,7 weektaak, moet soms noodgedwongen voor een uitvaart een beroep gedaan worden op iemand anders dan onze eigen predikant  of pastoraal werker.


De kerkenraad vindt het redelijk dat deze voorganger daarvoor een passende financiële vergoeding krijgt. Deze vergoeding wordt aan de emerituspredikant of pastoraal werker uitbetaald door het Kerkelijk Bureau en is een vast bedrag per uitvaartdienst.


In de kerkenraad is besloten dat de wijk met ingang van september 2016 een bedrag in rekening brengt bij de nabestaanden om een fonds te vormen voor de betaling van de voorganger in een uitvaartdienst. Het in rekening te brengen bedrag is € 600. Echter, van deze € 600 wordt afgetrokken de kerkelijke bijdrage aan de PGA en/of de ledenbijdrage of donatie aan de VVG die de afgelopen twee jaar is ontvangen. Voor de duidelijkheid zij vermeld dat men geen geld terug krijgt indien het bedrag van de kerkelijke bijdrage of donatie van de afgelopen twee jaar hoger is dan het genoemde bedrag van € 600.
Het bedrag wordt altijd in rekening gebracht. Dus ook als de eigen predikant of pastoraal werker van de Bleek voorgaat in de dienst, wordt dit bedrag in rekening gebracht.
Deze regeling geldt voor alle leden van een gezin op één adres, de zogenaamde pastorale eenheid.
Voorbeeld:
In rekening gebrachte vergoeding voor uitvaartdienst                                             € 600
Kerkelijke bijdrage PGA / donatie VVG afgelopen 2 jaar (bv. 2 x € 120)    minus   € 240
Nabestaanden krijgen een rekening van                                                                 € 360
voor de inzet van predikant of pastoraal werker. In de praktijk zal dit bedrag meestal aan de uitvaartverzorger in rekening worden gebracht.


Nabestaanden die het bedrag niet kunnen opbrengen, kunnen hierover in overleg treden met de kerkenraad. Er zal naar een passende oplossing worden gezocht. Het zal nooit zo zijn dat een uitvaart niet door/vanuit de Bleek kan worden verzorgd om financiële redenen.
De kosten voor de huur van de kerkzaal, organist, liturgie, koffie etc. worden altijd apart in rekening gebracht en zijn dus geheel onafhankelijk van de ontvangen kerkelijke bijdrage of bijdragen aan de VVG van de afgelopen twee jaar.

Dit geldt ook voor de eventuele reiskosten van de voorganger. Ook deze kosten worden altijd in rekening gebracht en zijn dus ook geheel onafhankelijk van de ontvangen kerkelijke bijdrage of bijdragen aan de VVG van de afgelopen twee jaar.

 

De kerkenraad

Additional information