Bleekgemeente

 

  ... volg ons op: 

facebook   twitter

Logo de Bleek kleur 300dpi 

 

De Open Oecumenische Gemeente De Bleek neemt een bijzondere plek in binnen de Protestantse Gemeente Almelo.
Er loopt een directe lijn vanuit de huidige Bleekgemeenschap naar de vrijzinnige traditie binnen het Protestantisme. Nog steeds voelen wij een grote verbondenheid met de landelijke Vereniging voor Vrijzinnige Protestanten, die het volgende profiel heeft geformuleerd:

- Vrijzinnigheid is een persoonlijke manier van geloven, die geworteld is in het christendom;

-

 

Vrijzinnig geloven kenmerkt zich door een vrije en kritische omgang met de Bijbel en de christelijke traditie; “kritisch”, want zowel Bijbel als tradities zijn gevormd binnen een bepaalde context en “vrij” omdat iedere generatie haar eigen vertaling moet maken;
- Vrijzinnigheid is open naar de cultuur en gericht op menselijkheid;

-

 

Zij neemt haar plaats in binnen de Protestantse Kerk in Nederland, terwijl het gesprek met anderen in alle openheid wordt gezocht.

 

 

De wijkgemeente en de VVG (Vereniging van Vrijzinnig Godsdienstigen) vormen al jaren lang een sterk verbonden en onlosmakelijk span. 
Het gaat om een bijzondere samenwerking. De VVG (vereniging) als eigenaar en beheerder van het gebouw, maar ook als organisatie van het vrijzinnig gedachtegoed, de drager van de geschiedenis en als verbinding met “externe” leden. De kerkelijke wijkgemeente als het bredere verband waarin alle min of meer kerkelijke activiteiten plaats vinden en waar de verbinding met de rest van het kerkelijk erf plaats vindt. Deze twee poten (wijkgemeente en VVG)  maken de Bleek zelfstandig en onafhankelijk. Deze sterke onderlinge verbintenis tussen VVG en wijkgemeente willen we de komende jaren continueren en versterken.

 De Bleek wordt door veel mensen ervaren als een plek waar je makkelijk toegang vindt en waar niet gevraagd wordt naar je kerkelijke geschiedenis. De VVG heeft een duidelijke inbreng, niet alleen doordat zij eigenaresse is van het kerkgebouw, maar ook door de pastoraal werker die zij in dienst heeft; de VVG kent leden van allerlei slag en kerkelijke binding is niet noodzakelijk. De Bleekgemeenschap kent leden van ver buiten Almelo.

Vanaf het begin van de samenwerking is gekozen om het open karakter van de gemeenschap te accentueren. Door de ontstaansgeschiedenis, de unieke samenwerking van de drie “partijen”, door de verbintenis met de vrijzinnige traditie én door de aantrekkingskracht die De Bleek uitoefent op “zoekende” mensen, heeft De Bleek  het karakter van een mentaliteitsgemeente. Er is geen duidelijk geografisch gebied dat geldt als het eigen terrein van De Bleek. De Bleek heeft als “geografisch” werkgebied de gehele stad Almelo en kent vele leden uit de omringende gemeenten.  Het bindende element binnen de Bleek is een gedeelde overtuiging van kerk-zijn en van modern, open-oecumenisch en eigentijds geloven.

Wilt u de wijkkas steunen?
Het rekeningnummer is:  NL94 RABO 0301 3049 04  t.n.v. Protestantse Gemeente Almelo,
onder vermelding van: wijkkas De Bleek

Mocht u het bloemen-verjaardagsfonds willen steunen, dan kunt u uw bijdrage overmaken op
rekeningnummer NL92 RABO 0368 8528 30 t.nv. Verjaardagsfonds De Bleek

Voor de VVG is uw bijdrage welkom op
bankrekening  NL21 INGB 0000 835491  of  NL77 ABNA 0442 5184 12  t.n.v. VVG, Almelo

Additional information