Activiteiten Diaconie

   

Diaconale projecten
Onze twee diaconale projecten voor de komende 4 jaar zijn: 
“Home of Hope and Dreams” en De Boodschappenmand.
Klik HIER voor meer informatie.

 


 

Heilig Avondmaal
De diakenen bereiden het Heilig Avondmaal voor en ondersteunen de predikant bij het delen van het brood en de wijn.

   

Activiteiten voor ouderen

- In het voorjaar organiseert de diaconie een seniorentocht (busreis) voor 70-plussers. We bezoeken dan een leuke plek ergens in Nederland of net  over de grens in Duitsland, drinken onderweg een kopje koffie en sluiten de middag af met een uitgebreide koffietafel.

         
Klik op een foto voor een vergroting


- In het najaar wordt een seniorenmiddag, voor 65 plussers, in de Bleek georganiseerd. Er wordt gezorgd voor een ontspannen programma. Deze middag wordt afgesloten met een broodmaaltijd.

 
Klik op een foto voor een vergroting


- Elk jaar, op de Oogstzondag, worden er door de Blekers bloeiende planten  thuisbezorgd bij 80-plussers en zieke gemeenteleden. De coördinatie hiervan vindt plaats door de diaconie.

   
Collecten

 

Zoals u iedere zondag kunt zien, zijn de diakenen ook actief als collectant tijdens de kerkdiensten in de Bleek. 

Het collecterooster, met de vaststelling van de doelen
waarvoor wordt gecollecteerd, wordt jaarlijks op stedelijk niveau vastgesteld.
Kerktaxi
Voor gemeenteleden, die om bij de Bleek te komen afhankelijk zijn van vervoer door anderen, is er een kerktaxi. 

Coördinator is Hans Veldhuis:
tel. 0546 538 707
e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Klik voor vergroting


Soberheidsactie
In de 40-dagen tijd is er een soberheidsactie in de Bleek. Deze valt onder de verantwoordelijkheid van de diaconie.


40-gebedsintenties
 
sobere maaltijd

De gelden die deze actie oplevert komt ten goede aan het goede doel.

 


En verder ...
Voor hulp of begeleiding bij hulpvragen kunt u altijd een beroep op ons doen. We zijn er voor alle gemeenteleden, oud en/of jong!

 

Voor namen, adressen/telefoonummers van de diakenen: klik hier

Als u de wijkdiakonie van de Bleek wilt steunen, dan kunt u een bijdrage storten op
rekeningnummer NL51 RABO 0301 3037 38
  ten name van Diaconie Prot. Gem. Almelo,
onder vermelding van Wijkdiakonie de Bleek
.

Additional information