HOME

 

Geldwerving

 

 

De VVG is verantwoordelijk voor een belangrijk aantal financiële verplichtingen. Een aantal daarvan:

  • ons kerkgebouw: onderhoud, verwarming, verzekeringen etc.;
  • 1/6 deel van het salaris van de predikant;
  • het salaris van de pastoraal werker;
  • de financiering van het Bleekvenster;
  • het salaris van de beheerder van het kerkgebouw;
  • het salaris van de huishoudelijke hulp van het kerkgebouw;
  • een deel van de kosten van het jaarlijks Bleekconcert;
  • de jaarlijkse afdracht aan de landelijke VVH;
  • onze cantorij waar we trots op zijn en die we heel graag in stand willen houden.

De VVG is afhankelijk van haar leden en donateurs.

WORD DONATEUR/LID VAN ONZE VVG,
DAAR STEUNT U DE BLEEKGEMEENTE MEE!!!

U kunt zich opgeven of informatie opvragen bij het secretariaat:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Uw bijdrage is welkom !!
Bankrekening  NL21 INGB 0000 8354 91  of  NL77 ABNA 0442 5184 12

Additional information